” Wiejskie gryzmołki Pana Pierdziołki ” , illustration.

Published by Zysk i S-ka , 2015